КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. з Судових та правоохоронних органів

з Судових та правоохоронних органів

(назва дисципліни)

Студент _______________________________

(прізвище, ініціали)

Курс__________________________________

Група _________________________________

Початок роботи _________ год. ____ хв..

Завершення роботи ______год. _____хв.

Питання контрольного завдання

1. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2.Ради суддів.

3.Напрямки діяльності Міністерства юстиції України та його повноваження.

4.Правовий статус державного виконавця.

Оцінка Викладач Експерт
Прізвище Підпис Прізвище Підпис

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з Судових та правоохоронних органів

(назва дисципліни)

Студент _______________________________

(прізвище, ініціали)

Курс__________________________________

Група _________________________________

Початок роботи _________ год. ____ хв..

Завершення роботи ______год. _____хв.

Питання контрольного завдання

1. Функції та основні напрямки діяльності Міністерства юстиції України.

2. Система органів досудового слідства в Україні, їх види.

3. Відповідальність адвоката за розголошення адвокатської таємниці.

4. Судові палати Верховного Суду, їх склад і повноваження КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. з Судових та правоохоронних органів.

Оцінка Викладач Експерт
Прізвище Підпис Прізвище Підпис

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з Судових та правоохоронних органів

(назва дисципліни)

Студент _______________________________

(прізвище, ініціали)

Курс__________________________________

Група _________________________________

Початок роботи _________ год. ____ хв..

Завершення роботи ______год. _____хв.

Питання контрольного завдання

1.Державний захист працівників суду, їх сімей і майна.

2.Збори суддів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого Суду України та їх повноваження.

3.Завдання і повноваження органів внутрішніх справ України.

4.Законодавство, що регулює діяльність державної виконавчої служби.

Оцінка Викладач Експерт
Прізвище Підпис Прізвище Підпис

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з Судових та правоохоронних органів

(назва дисципліни)

Студент _______________________________

(прізвище, ініціали)

Курс__________________________________

Група _________________________________

Початок роботи _________ год. ____ хв..

Завершення роботи ______год. _____хв.

Питання контрольного завдання

1.Характеристика сучасної судової системи України КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. з Судових та правоохоронних органів. Принципи територіальності і спеціалізації в побудові судової системи.

2.Збори суддів.

3.Система органів внутрішніх справ України.

4.Поняття, завдання та функції державної виконавчої служби України.

Оцінка Викладач Експерт
Прізвище Підпис Прізвище Підпис

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з Судових та правоохоронних органів

(назва дисципліни)

Студент _______________________________

(прізвище, ініціали)

Курс__________________________________

Група _________________________________

Початок роботи _________ год. ____ хв..Завершення роботи ______год. _____хв.

Питання контрольного завдання

1. Завдання і склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2. Генеральна прокуратура України. Генеральний прокурор України.

3. Національне центральне бюро Інтерполу в Україні, його завдання і компетенція.

4. Поняття і завдання досудового слідства і дізнання.


documentaawmsrh.html
documentaawnabp.html
documentaawnhlx.html
documentaawnowf.html
documentaawnwgn.html
Документ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. з Судових та правоохоронних органів