КУПІВЛЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТРЕБ


Код Кількість Вартість1, гривень
А Б
Насіння, кг
цукрові буряки
однорічні овочеві культури
дворічні овочеві культури
цибуля сіянка
баштанні культури
кормовий буряк
квіти
Розсада, штук
овочі
квіти
Саджанці, штук
плодові
ягідні
квіткові
Комбікорми, ц
змішані комбікорми
комбікормові суміші для великої рогатої худоби
комбікормові суміші для свиней
комбікормові суміші для птиці
Сіно, ц
Силос, ц
Сінаж, ц
Нафтопродукти, тонн
бензин 29,4
дизельне пальне 70,5
мазутпаливний
масла мастильні, ц
Вугілля, тонн
Природний газ, тис. м3
Добрива мінеральні, ц
а з о т н і (дорівнює або більше суми кодів 4270–4340)
з них
сульфат амонію
нітрат амонію
карбамід (сечовина)
аміачна селітра
рідкі амонійні добрива
аміачна вода КУПІВЛЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТРЕБ
аміак синтетичний рідкий
карбамідно-аміачна суміш (КАС)
ф о с ф а т н і (дорівнює або більше суми 4360–4390)
з них
суперфосфат гранульований з бором
суперфосфат простий порошковидний
суперфосфат подвій­ний гранульований
преципітат
фосфоритне борошно
к а л і й н і (дорівнює або більше суми 4420–4470)
з них
хлористий калій
сульфат калію
каініт природний
калій сірчанокислий
сіль калійна
калімагнезія гранульована
к о м п л е к с н і (дорівнює або більше суми 4490–4550)
з них
амофос
нітроамофоска
нітрофос
тукосуміш
амофосфат
кристалін
азофоска
Засоби захисту рослин
інсектициди, кг
л
фунгіциди, кг
л
гербіциди, кг
л
дефоліанти, кг
л
засоби, що запобігають КУПІВЛЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТРЕБ проростанню паростків, кг
л
Сільськогосподарська техніка, штук (без урахування техніки, що знаходиться в оренді чи лізингу)
Трактори всіх видів (сума кодів 4670, 4700, 4730, 4760)
з них з потужністю
менше 40 кВт
від 40 до 60 кВт
від 60 до 100 кВт
понад 100 кВт
Плуги
Культиватори
Борони дискові
Сівалки
Розкидачі гною і добрив
Машини і пристрої для поливу
Водяні насоси і насосні станції
Сінокосарки
Жатки валкові
Прес-пакувальники, включаючи прес-підби­рачі
Комбайни зернозбиральні
Комбайни кукурудзозбиральні
Комбайни фуражезбиральні
Комбайни бурякозбиральні
Молотарки
Сортувальні і калібрувальні машини і механізми
Машини для збирання овочів
Машини для збирання плодів
Зерноочисні машини
Доїльні установки та апарати
Очищувачі-охолоджу-вачі молока
Молочні сепаратори
Інкубатори КУПІВЛЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТРЕБ
Машини і механізми для приготування кормів
Роздавачі кормів для великої рогатої худоби
Роздавачі кормів для свиней
Транспортери для прибирання гною
Причепи та напівпри­чепи сільськогоспо­дарські
Автомобілі вантажні
з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння(сума кодів 5240, 5270, 5300)
з них вантажопідйомністю
5 т і менше
від 5 т до 20 т
понад 20 т
з поршневими двигунами внутрішнього згоряння з іскровимзапалюванням (сума кодів 5340, 5370)
з них вантажопідйомністю
5 т і менше
більше 5 т
Запчастини до сільгосптехніки, штук
двигуни до тракторів
двигуни до комбайнів і самохідних машин
двигуни до автомобілів
шини для вантажних автомобілів
шини для сільськогосподарських машин
Роботи і послуги
Захист сільськогосподарських культур, га
Оранка, га КУПІВЛЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТРЕБ
Культивація, га
Збір урожаю сільськогосподарських культур, га
Внесення добрив, га
Перевезення вантажів, тонна/км
1 Без врахування дотацій і податку на додану вартість.

_________________________________________________________________ _______________________________________Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації (ПІБ)

______________________________________________________________________________ _______________________________________________

(ПІБ)

телефон: ______________________________ факс: _____________________________ електронна пошта: ____________________________________


documentaawjwsf.html
documentaawkecn.html
documentaawklmv.html
documentaawksxd.html
documentaawlahl.html
Документ КУПІВЛЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТРЕБ